Ringstrasse


Je třída obkružující vídeňské vnitřní město, na níž nebo v jejíž těsné blízkosti se nachází řada turisticky zajímavých objektů. Ulice vznikala od poloviny 19. století, kdy nahradila původní městské hradby. Tyto hradby se datovaly do 13. století a byly postaveny za peníze z výkupného vyplaceného Angličany za propuštění krále Richarda Lví Srdce ze zajetí rakouského vévody Leopolda Babenberského.

Dále byly posilovány po tureckém obležení Vídně roku 1529. Na konci 18. století se již hradby ukázaly jako zbytečné, ale teprve roku 1857 rozhodl císař František Josef I. o jejich zbourání. V té době již byla součástí Vídně i předměstí a hradby tak překážely dopravě. Ringstrasse byla od začátku koncipována jako výkladní skříň Habsburského domu a Rakousko-uherské monarchie. Vedlejším zamýšleným efektem výstavby bulváru bylo, podobně jako v Paříži té doby, zabránit revoltujícím davům ve výstavbě barikád v úzkých uličkách. V následujících letech byly na Ringstrasse vystavěny mnohé výstavní veřejné i soukromé budovy. Jak šlechta, tak bohatí Vídeňané zde chtěli mít svá sídla. Výstavba bulváru byla zakončena roku 1913 budovou Poštovní spořitelny (Postsparkasse) architekta Otto Wagnera postavenou již v secesním stylu. Na konci druhé světové války při spojeneckém bombardování Vídně řada budov na Ringstrasse hodně utrpěla, ale během 50. let došlo k jejich rekonstrukci, zpravidla do původní podoby.

Známými turistickými cíli, které se nacházejí přímo na bulváru jsou např. Vídeňská opera, parlament, radnice, divadlo Burgtheater, kostel Votivkirche, observatoř Urania, Muzeum užitného umění (Museum für Angewandte Kunst), galerie Ringstrassengalerien Korso a další. Poblíž Ringstrasse se nachází jedno z křídel Hofburgu (Neue Hofburg), které v sobě ukrývá Etnografické muzeum a Rakouskou národní knihovnu, dále na druhé straně ulice lze navštívit Muzeum přírodní historie (Naturhistorisches Museum) a Muzeum historie umění (Kunsthistorisches Museum). Součástí bulváru je i mnoho zelených ploch, parků a náměstí, která k němu přiléhají. Také se zde nachází množství pomníků věnovaných významným Rakušanům.

Kontakty

Tel.:(+420) 603 71 31 85
Email: info@ckneon.cz