Muzeum přírodní historie (Das Naturhistorisches Museum Wien) a Muzeum historie umění (Das Kunsthistorische Museum)


Obě muzea se nacházejí na Ringstrasse průčelím naproti sobě. Obě budovy mají stejný vzhled a jsou od sebe odděleny náměstím Marie Terezie (Maria-Theresien-Platz). Vznikly mezi lety 1872 a 1892 podle plánů Gottfrieda Sempera a Karla Freiherr von Hasenauera za účelem umístění habsburských císařských sbírek a jejich zpřístupnění veřejnosti.

 

 Muzeum přírodní historie dnes uchovává asi 20 miliónů různých exponátů, z nichž některé byly do císařských sbírek zařazeny již před 250 lety. Za pozornost stojí především zoologické sbírky, vyhlášené entomologické sbírky, dále je možno navštívit expozici věnovanou drahým kamenům a mineralogii a rozsáhlé sbírky zkamenělin. Velmi vzácným exponátem je 25.000 let stará soška tzv. Willendorfské Venuše. Součástí muzea je též sbírka klenotů, které nechala pro svého manžela vyrobit císařovna Marie Terezie.
Muzeum historie umění ukrývá zejména původní habsburské sbírky, např. sbírku portrétů Ferdinanda Tyrolského, sbírky císaře Rudolfa II. a sbírku obrazů arcivévody Leopolda Viléma. Součástí sbírek jsou i egyptské a blízkovýchodní artefakty, umění starověkého Řecka a Říma a numismatické sbírky. Zdejší sbírka obrazů obsahuje vzácná díla známých mistrů jako jsou Jan van Eyck, Albrecht Dürer, Giuseppe Arcimboldo, Caravaggio, Peter Paul Rubens, Rafael, Johannes Vermeer, Diego Velasquez či Pieter Brueghel starší.

Kontakty

Tel.:(+420) 603 71 31 85
Email: info@ckneon.cz