Dóm Svatého Štěpána (Der Stephansdom)


Vídeňská katedrála, která je jedním ze symbolů města. Patří k nejkrásnějším gotickým stavbám Rakouska. Založena byla již roku 1137, z původního pozdně románského kostela se však téměř nic nezachovalo. Od roku 1359 začala mohutná gotická přestavba původního chrámu.

Cílem bylo dát Vídni důstojné sídlo biskupa a skrytým motivem v pozadí bylo též soupeření Rudolfa IV. Habsburského s jeho tchánem, římským císařem a českým králem Karlem IV. A tedy vyrovnat se pražské katedrále Sv.Víta. Od roku 1469 je kostel sídlem vídeňského biskupství. Výstavba pokračovala ještě v 17. století, kdy ve vnitřním vybavení kostela přibyla řada barokních prvků.

V dubnu 1945 byla katedrála těžce poškozena požárem, ale již roku 1952 byla znovu slavnostně otevřena. Kromě nádherného vnitřku katedrály je možno navštívit též jižní věž dómu, která nabízí vyhlídku na Vídeň. Severní věž je pak osazena obřím zvonem jménem Pummerin o váze 20.130 kg. Jedná se o třetí největší zvon v Evropě. Též střecha chrámu je impozantní. Tvoří ji asi 230 000 různobarevných tašek vytvářejících bohatou ornamentální mozaiku s erby císaře Františka I., města Vídně a Rakouské republiky.

Kontakty

Tel.:(+420) 603 71 31 85
Email: info@ckneon.cz