Albertina


Je známé muzeum grafického umění. Sbírky zahrnují asi 65.000 kreseb a okolo 1 miliónu starých tisků, dále množství dalších grafických listů, fotografií  a architektonických nákresů. Muzeum nedávno získalo jako trvalou zápůjčku dvě významné kolekce – soubor děl impresionistů a rané umění 20. století.

Budova Albertiny bezprostředně navazuje na Hofburg. Původní budova vznikla již v druhé polovině 17. století a sloužila jako dvorská stavební kancelář. O sto let později byla přebudována na palác. Ten sloužil jako sídlo vévodovi Albertovi Sasko-Těšínskému, který sem umístil své grafické sbírky. Za tímto účelem nechal palác rozšířit. Sbírku založil za pomoci janovského hraběte Giacoma Durazza, který sloužil jako rakouský velvyslanec v Benátkách. V roce 1776 hrabě daroval vévodovi Albertovi a jeho ženě prvních téměř tisíc artefaktů. Název Albertina dostaly sbírky až roku 1921.

Kontakty

Tel.:(+420) 603 71 31 85
Email: info@ckneon.cz