Ve Vídni

Muzeum přírodní historie (Das Naturhistorisches Museum Wien) a Muzeum historie umění (Das Kunsthistorische Museum)

Muzeum přírodní historie (Das Naturhistorisches Museum Wien) a Muzeum historie umění (Das Kunsthistorische Museum)

Obě muzea se nacházejí na Ringstrasse průčelím naproti sobě. Obě budovy mají stejný vzhled a jsou od sebe odděleny náměstím Marie Terezie (Maria-Theresien-Platz). Vznikly mezi lety 1872 a 1892 podle plánů Gottfrieda Sempera a Karla Freiherr von Hasenauera za účelem umístění habsburských císařských sbírek a jejich zpřístupnění veřejnosti.

 

celý článek

Votivkirche

Votivkirche

Stojí rovněž na Ringstrasse. Kostel v novogotickém stylu upomíná na neúspěšný atentát na císaře Františka Josefa I., který spáchal roku 1853 maďarský nacionalista Libényi. Císař vyvázl a jeho bratr, Ferdinand Maxmilián Josef, pozdější panovník Mexika, vyzval ke sbírce na nový kostel postavený jako poděkování za císařovu záchranu.

celý článek

Vídeňská opera (Die Wiener Staatsoper)

Vídeňská opera (Die Wiener Staatsoper)

Je jednou z nejznámějších evropských oper. Budova opery sídlí na Ringstrase a její výstavba byla realizována mezi lety 1861-1869 podle plánů architektů Augusta Sicarda von Sicardsburg a Eduarda van der Nüll. Je postavena v novorenesančním stylu. Výstavba se ve své době nesetkala s pochopením veřejnosti, budova vzbuzovala řadu odmítavých reakcí.

celý článek

Národní divadlo (Burgtheater)

Národní divadlo (Burgtheater)

Je jedním z nejvýznamnějších divadel německy mluvícího světa. Dvorní divadlo bylo založeno císařovnou Marií Terezií již roku 1741. Josef II. jej roku 1776 prohlásil „Německým národním divadlem“. Měly zde premiéru tři Mozartovy opery: Únos ze serailu, Figarova svatba a Così fan tutte.

celý článek

Vídeňská radnice (Das Wiener Rathaus)

Vídeňská radnice (Das Wiener Rathaus)

Je sídlem vídeňského starosty, který je zároveň guvernérem spolkové republiky Vídeň, městského zastupitelstva a zemského sněmu spolkové republiky Vídeň. Byla postavena v letech 1872 až 1883 ve stylu vlámské novogotiky. Budovu navrhl architekt Friedrich von Schmidt.

 

celý článek

Parlament (Das Parlamentsgebäude)

Parlament (Das Parlamentsgebäude)

Je sídlem obou komor rakouského zákonodárného sboru. Budova se nachází na Ringstrasse v blízkosti Hofburgu. Byla postavena v letech 1874 až 1883 v neoklasicistním stylu. Jejím autorem je architekt baron Theophil von Hansen. Klasický sloh byl zvolen, protože symbolizuje staré Řecko, kolébku demokracie.

celý článek

Hofburg

Hofburg

Bývalá císařská rezidence, která v současnosti slouží jako oficiální sídlo rakouského spolkového prezidenta. Nejstarší části paláce byly postaveny již ve 13. století za vlády rodu Babenbergů. Největší část komplexu vznikla za Habsburků. Hofburg v té době sloužil jako zimní rezidence císařů, zatímco Schönbrunn byl sídlem letním.

celý článek

Dóm Svatého Štěpána (Der Stephansdom)

Dóm Svatého Štěpána (Der Stephansdom)

Vídeňská katedrála, která je jedním ze symbolů města. Patří k nejkrásnějším gotickým stavbám Rakouska. Založena byla již roku 1137, z původního pozdně románského kostela se však téměř nic nezachovalo. Od roku 1359 začala mohutná gotická přestavba původního chrámu.

celý článek

Mozarthaus Vienna

Mozarthaus Vienna

V ulici Domgasse číslo 5 najdete jediné z Mozartových vídenských obydlí, které se dochovalo do dnešních dní. Mozarthaus Vienna, ve kterém se byt nachází, predstavuje na čtyrech podlažích život a dílo hudebního génia, jehož umelecká tvorba během čtyr let strávených ve Vídni dosáhla svého vrcholu.

celý článek